testowane kulka

SPRAWA24.PL - system elektronicznej obsługi spraw

Każda sprawa pod kontrolą

Urząd, to ogrom spraw otwieranych, realizowanych i zamykanych każdego dnia. Spraw, ważnych dla mieszkańców i biznesu. Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania sprawami i procesami wprowadza porządek, umożliwia kontrolę i wprost przekłada się na efektywność pracy urzędu.

tlo glowne sprawa24
Path-1633
Path-1633
Jak to działa?

System składa się z trzech głównych elementów. Wdrożenie SPRAWA24.PL jest szybkie, proste i tanie. Zrozumienie idei działania systemu trwa chwilę, dzięki optymalnej koncepcji procesowania spraw, która  powstała na bazie wielomiesięcznego doskonalenia rozwiązania w rzeczywistych warunkach działania.  Efektem jest narzędzie, które stanowi dla urzędnika rzeczywiste wsparcie, organizując pracę i wprowadzając porządek.

ikona dokumenty

dokumenty

Obsługuje dokumenty przychodzące, wychodzące i wewnętrzne. Każdy dokument opisany jest parametrami umożliwiającymi łatwe wyszukiwanie. Dokumenty mogą być przekazywane między użytkownikami

ikona sprawy

sprawy

Na podstawie dokumentu można zainicjować sprawę. Jej opis w systemie zawiera wszystkie najważniejsze informacje. Dzięki możliwości przypisania do sprawy właściwego procesu jest ona prowadzona według określonej procedury.

ikona zadania

zadania

Dla dokumentów i spraw użytkownicy mogą tworzyć zadania do jej realizacji zgodnie z wybranym procesem. Jest on prezentowany w intuicyjnych zakładkach oraz w formie graficznej czytelnie prezentującej postęp sprawy.

telefon kategorie
Path-1633
Jakie sprawy?

SPRAWA24.PL, to technologia sprawdzona w największych, rozproszonych terytorialnie organizacjach. Dzięki temu nasze rozwiązanie jest nie tylko niezawodne, intuicyjne w obsłudze, ale i umożliwia wsparcie praktycznie nieograniczonego zakresu spraw, zarówno w organach administracji publicznej, jak i biznesie.

Decyzje administracyjne

System obsługuje praktycznie każdy rodzaj decyzji administracyjnych: ogólne, w sprawach o ustalenie właściwości, w sprawach nakładania kar pieniężnych, w sprawach o wydawanie zaświadczeń, w sprawach skarg i wniosków, z zakresu europejskiej współpracy administracyjnej, w sprawach petycji, w sprawach podatkowych, w sprawach z zakresu ochrony środowiska, w sprawie dostępu do informacji niejawnych.

Procesy biznesowe

SPRAWA24.PL dzięki swej elastyczności oraz oparciu o dowolnie modelowane procesy świetnie sprawdza w biznesie. Dzięki możliwości dopasowania procedury prowadzenia sprawy w sposób wydatny przyczynia się do poprawy organizacji oraz upraszcza kontrolę złożonych procesów biznesowych, w tym tych rozproszonych terytorialnie.

ISOK zrzut

Moduł Zarządzania Sprawami

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
demo-attachment-54-Path-1630
Sprawdzona technologia

Technologia wykorzystywana w rozwiązaniu SPRAWA24.PL, to technologia dogłębnie sprawdzona. Wykorzystywana jest m.in. w systemie wspomagającym pracę tysięcy pracowników Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Warto zaznaczyć, że system w tej instalacji obsługuje nawet kilkaset tysięcy dokumentów w miesiącu.

Path-1633
Rozwiązanie kompleksowe

SPRAWA24.PL, to część kompleksowego rozwiązania dla jednostek administracji publicznej, w szczególności samorządów oraz biznesu. Poszczególne elementy iMapCity mogą być wdrażane samodzielnie lub łączone w pakiety.

iMapCity elementy iMapCity elementy ON
demo-attachment-44-Group-582
dlaczego sprawa24.pl

SPRAWA24.PL, to część nowoczesnego, chmurowego pakietu rozwiązań iMapCity. Wszystkie z jego elementów łączą wyjątkowe cechy funkcjonalne z prostotą i finansową dostępnością wdrożenia.

Pins2
technologia

Technologia

Zaawansowana i wydajna technologia sprawdzona w dużych wdrożeniach

niska cena

cena

Niskie koszty i przyjazny model opłat bez wysokiej opłaty wstępnej

użyteczność

Użyteczność

Zaawansowane funkcjonalności przy prostej obsłudze dla mieszkańców i obsługi

wsparcie

wsparcie

Prowadzimy od określenia możliwości po przeszkolenie Użytkowników

spokój

Spokój

Brak konieczności posiadania administratorów i własnych serwerów

demo-attachment-45-Group-622
szybkie wdrożenie

ekspres

Szybkie uruchomienie, szybkie wdrożenie, szybkie efekty dla mieszkańców

GISPartner logo

System został opracowany i jest wdrażany przez firmę GISPartner. Firma działa na polskim rynku IT od 17 lat pracując dla najważniejszych instytucji. Przygotowała największe rozwiązania z zakresu systemów informacji przestrzennej, w szczególności Geoportal Krajowy, Portal Geostatystyczny GUS, czy Informatyczny System Osłony Kraju. Co więcej, prócz wielkich wdrożeń GISPartner aktywnie działa z wieloma polskimi gminami każdej wielkości.​ Należy podkreślić, że GISPartner nie tylko poszerza grono klientów, ale nade wszystko dba o wsparcie zrealizowanych wdrożeń.

demo-attachment-45-Group-622
kto odpowiada za technolgię i wdrożenie